Samen bereik je veel meer dan alleen

De verbinding zoeken en vinden op het terrein
van wonen, zorg en welzijn

Woonoplossingen

Ik ben er van overtuigd dat samenwerking noodzakelijk is om grote woonopgaven op te kunnen lossen. En dat je door samenwerking meer bereikt dan alleen. De huidige maatschappelijke opgaven bestrijken immers vaak het werkterrein van verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing van de bevolking en het toenemend aantal mensen dat afhankelijk is van begeleiding of zorg bij het zelfstandig wonen.

De woonlasten- en armoedeproblematiek, de verduurzamingsopgave, de toename van het aantal verwarde personen in de wijk, de vraag naar nieuwe woonvormen en vormen van dagbesteding en de vereenzaming waar veel mensen nog mee te maken hebben. Het vraagt om nieuwe creatieve oplossingen die alleen in samenwerking van betrokken organisaties in het maatschappelijk middenveld kunnen worden
gevonden.

Verbinden
Ik zie het als een uitdaging om samen met betrokken organisaties zoals gemeenten en organisaties op het terrein van wonen, zorg en welzijn, maatschappelijke vraagstukken als deze te analyseren, bespreekbaar te maken en op te lossen. 

Ik ben in staat om de noodzakelijke samenwerking met mensen en organisaties tot stand te brengen. Ik breng hierbij gedeelde belangen en de meerwaarde van samenwerking in beeld, waardoor men nader tot elkaar komt wat samenwerking bevordert. Dit leidt uiteindelijk tot een beter resultaat voor de samenleving en de samenwerkingspartners zelf.  

Werkwijze
Mijn werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, integriteit, een goede analyse, humor, doorzettingsvermogen, met oog voor de politiek / bestuurlijke omgeving en een gedeelde visie als basis voor een concrete aanpak of oplossing. Niet gebaseerd op macht maar op een gedeelde overtuiging en wens tot samenwerking! Daar lever ik met plezier een bijdrage aan!

Deze website gebruikt trackingcookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies.

AKKOORD