Wonen en verbinden

Wat je ook doet, je doet het met elkaar.
En daarna vier je de successen samen.

Projecten

Centrum voor Wonen

Procesbegeleiding bij de ontwikkeling van het Centrum voor Wonen in Etten-Leur: een samenwerking van Rabobank WBN, Avoord en DomaVita Vastgoedadvies / Koningswonen. Het Centrum is een laagdrempelige voorziening waar iedereen, maar specifiek senioren, gratis en onafhankelijk advies kunnen krijgen over alles wat te maken heeft met wonen, financiën, welzijn en zorg . (open vanaf 1 oktober 2018).

Huurdersbelangen-vereniging Etten-Leur

Ondersteuning en advies aan huurdersbelangenvereniging Etten-Leur. Sinds eind 2017 ondersteun en adviseer ik de HBV Etten-Leur Hierdoor is de interne en externe samenwerking verbeterd. Ook is de organisatie verder geprofessionaliseerd en heeft ze inmiddels een sterke / gelijkwaardige positie als belangenbehartiger ten opzichte van de verhuurder en professionele partijen als de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen.

gemeente Etten-Leur

Vaststellen lokale volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven en aan de hand hiervan maken van prestatieafspraken met betrokken partners (gemeente – corporatie – huurdersorganisatie – zorg- en welzijnsinstellingen). Meerdere jaren achtereen gerealiseerd in de gemeente Etten-Leur.

Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling en bemiddeling. Als secretaris en voorzitter van klachtencommissies bij een woningbouwcorporatie en zorginstelling heb ik gedurende vele jaren ervaring opgedaan met bemiddeling bij klachten en de beoordeling hiervan. Met oog voor de kwaliteit van dienstverlening, heb ik ook verbetervoorstellen gemaakt en doorgevoerd

WenS

Procesbegeleiding bij de realisatie van de personele unie op bestuursniveau tussen Woonstichting Etten-Leur en Surplus Zorg waarbij samengewerkt is aan het gecombineerd aanbieden van producten op het gebied van wonen, zorg, welzijn en kinderopvang onder de naam WenS.

Combiproject Schoenmakershoek

Ondersteuning en procesbegeleiding bij de totstandkoming van de samenwerking in het Combiproject Schoenmakershoek in Etten-Leur: een multifunctionele accommodatie waarin samenwerking tot stand is gebracht tussen de woningcorporatie, gemeente, zorginstelling, scholen, verenigingen en een commerciële exploitant.

Deze website gebruikt trackingcookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies.

AKKOORD