Effectief werken aan zelfstandig wonen

Samen met gemeenten, woningcorporaties en organisaties in zorg en welzijn lukt dat

Opdrachtgevers

[nl]-->

Gemeenten

Het blijkt dat veel senioren nog te weinig voorzorgsmaatregelen treffen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Soms omdat ze de noodzaak hiertoe nog niet (willen) inzien. Maar heel veel senioren weten niet waar ze moeten beginnen. Kan ik mijn woning aanpassen of kan ik beter verhuizen naar een passende woning? Hoe kan ik mijn zorgvraag het beste invullen? Ze zien door de bomen het bos niet meer en hebben behoefte aan advies en begeleiding bij het vinden van de meest passende oplossing. Zoekt u ook een effectieve oplossing om het zelfstandig wonen met andere partners te faciliteren? Dan ga ik graag met u in gesprek.

Hoe willen mensen wonen? Wat betekent dit voor de woning, de omgeving en het welzijns- en zorgaanbod? Ik help u in samenwerking met uw inwoners en partners bij het vinden van antwoorden als basis voor uw plan, woonvisie of omgevingsvisie.

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties leggen elk jaar de prestatieafspraken vast. Als onafhankelijk adviseur help ik de betrokken partijen om uitgaande van de maatschappelijke en volkshuisvestelijke uitdagingen, tot goede prestatieafspraken te komen.

Woningcorporaties

Het bieden van een thuis voor mensen met een laag inkomen. Het organiseren van ondersteuning bij het zelfstandig wonen. Het maken van prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisatie. Het ontwikkelen van nieuwe woonzorgarrangementen. Zo maar wat voorbeelden waar ik u als corporatie bij kan helpen.

Zorg & welzijn

Goed wonen vergt meer dan alleen een goede woning. Een toenemend aantal mensen heeft  zorg, ondersteuning of begeleiding nodig bij het wonen in de wijk. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingen tussen inwoners, woon- en zorgpartners om een prettige en veilige woonomgeving te realiseren. Ik kan u helpen bij het ontwikkelen en realiseren van woonzorgconcepten die hierin voorzien.

Huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten leggen elk jaar de prestatieafspraken vast. Huurders hebben tegenwoordig een gelijkwaardige positie. Om als als gelijkwaardige partij op te kunnen komen voor de belangen van de huurders, kan deskundige ondersteuning gewenst zijn.

Het Centrum (open sinds 1 oktober 2018) is een laagdrempelige voorziening waar iedereen, maar specifiek senioren, gratis en onafhankelijk advies kunnen krijgen over alles wat te maken heeft met wonen, financiën, welzijn en zorg.

Deze website gebruikt trackingcookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies.

AKKOORD