Zelfstandig en zelfredzaam blijven wonen

De Smis werkt samen aan creatieve
oplossingen in wonen en zorg

Uitdagingen
Iedereen een betaalbaar ‘thuis’ blijven bieden, zelfredzaam en actief mee blijven doen aan de samenleving. Daarvoor is meer nodig dan een goede woning en veilige woonomgeving. Zelfredzaamheid vereist soms ondersteuning in de vorm van zorg of begeleiding.

Zelfredzaamheid wordt beïnvloed door verschillende factoren. Denk aan de vergrijzing van de bevolking, de extramuralisering van de zorg, het ‘verdwijnen’ van het verzorgingshuis, het stijgend aantal verwarde personen in de wijk. Hierdoor neemt het aantal mensen toe dat afhankelijk is van begeleiding of zorg bij het zelfstandig wonen. Maar ook de betaalbaarheid van wonen staat ter discussie. Voor jongeren bijvoorbeeld en voor mensen met lage inkomens die hun woningen moeten verduurzamen maar de kennis en middelen daarvoor missen.

De oplossingen
Om oplossingen te vinden voor de uitdagingen zijn nieuwe of vernieuwende woonconcepten nodig. Daarvoor is samenwerking tussen inwoners, gemeenten, corporaties en zorgpartijen vereist. De uitdagingen overstijgen namelijk ieders individuele verantwoordelijkheid en vakgebied.

Grensoverstijgende samenwerking is nodig om tot creatieve oplossingen te komen. Oplossingen in de vorm van nieuwe woonzorgarrangementen, een woonlastenaanpak of een doorstroommakelaar hebben meer kans van slagen als deze gedragen worden door meerdere partners.

De rol van De Smis
De Smis is verbinder en aanjager van processen waarbij meerdere partijen zijn betrokken. Door als onafhankelijke partij maatschappelijke uitdagingen te agenderen en hierover het gesprek te organiseren. Gedeelde belangen en de meerwaarde van samenwerking  worden in beeld gebracht met als doel de samenwerking te bevorderen en van één plus één, drie te maken. Op deze manier zijn al mooie samenwerkingen tot stand gekomen.

Meer informatie?
Lees verder of neem direct contact op.

Deze website gebruikt trackingcookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies.

AKKOORD